Aigua Mineral Natural Viladrau: Brollador situat al Parc Natural del Montseny. Viladrau reuneix totes les propietats de la terra on neix i s’embotella higiènicament sense cap tractament afegit, de tal manera que tot el procés es realitza de forma natural per mantenir-ne la puresa i propietats intactes.

www.viladrau.com

viladraucomp

viladrau

peu1440